стаж в америка

НАПРАВИ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА В ТВОЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Стаж в сферата на хотелиерство и туризъм

Това е програма, която ти предлага придобиване на професионален опит от първо лице, в сферата на туризма и хотелиерството.

Стаж за агрономи и животновъди

Това е програма, която дава възможност на млади специалисти в сферата на аграрното развитие да подобрят както познанията си за американските култура и общество, така и да развиват уменията си в професионалната среда, в която искат да се реализират.